خیز برای 2 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

چطور به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلار در سال خواهیم رسید. 

در حال حاضر تولید ناخالص داخلی ایران حدود 450 میلیارد دلار در سال میباشد. برنامه ای در حال تدوین میباشد که بتوان به رقم دو تریلیون دلار در سال رسید.