چطور دنیا را تا 2030 به جایی بهترتبدیل کنیم

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

آیا می توانیم به فقر و گرسنگی پایان دهیم؟ با تغییرات اقلیمی مقابله کنیم و برابری جنسیتی را تا 15 سال اینده بدست اوریم؟دولتهای جهان میگویند میتوانیم.در جلسه ای در سازمان ملل متحد در پاییز 2015، آنها توافق کردند تا اهداف جدید جهانی برای توسعه دنیا تا سال 2030 ایجاد کنند.متخصص توسعه اجتماعی آقای مایکل گرین ما را دعوت کرده تا ببینیم چگونه می شود به این اهداف دست یافت.

مایکل گرین عضوی از تیمی هست که شاخص توسعه اجتماعی را ایجاد کرد ه اند که استاندارد ی برای رتبه بندی جوامع هست که بر اساس تامین نیازهای شهروندان می باشد.