سیلیکون فلات

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

سیلیکون فلات می خواهد مثل سیلیکون ولی مولد باشد.

Silicon Falaat wants to be generative like Silicon Valley.

ایران از دانش نیمه هادیها و سیلیکون تقریبا بی بهره می باشد. آیا روزی ایران به دانش نیمه هادیها دست پیدا کرده و از تولید آنها سهمی در بازار چند میلیارد دلاری جهانی خواهد داشت؟ آیا تنها تکنولوزهای نوین امکان تولید محصول را دارند یا با ایده های ساده با مکانیزم تولید آسان محصولات و خدمات درآمدزا میتوان تولید کرد؟ ارزانترین روش مقابله با خشکسالی و تامین آب شرب فراوان چگونه در ایران حاصل خواهد شد؟ آب و تکنولوژی دو عامل پیشرفت تمدن مدرن می باشد.

Iran suffers from lack of High Techs like Silicon and Semicondactors. will Iran take these high techs some day and get benefit of these gianet multi billion industries in the world?

how can we fight against drought and lack of water in Iran? can we get cheapest technology for fresh water supply?

این سایت سعی دارد با همکاری شرکت های کوچک تولیدی دانش بنیان ، شهرکهای صنعتی، تعاونی ها و شرکت های بزرگ در تمام زمینه ها از طراحی ، ساخت و تولید ، بازاریابی ، صادرات ، واردات فناوری در زمینه ی تکنولوژی های برتر با همکاری سرمایه گذاران در بخش های گوناگون  فناوری  اقدام به ایجاد سیلیکون ولی ایران یا سیلیکون فلات نماید.
خدمات این سایت:

ایجاد دایره المعارف مشاغل
ایجاد پیوند بین سرمایه گذاران با صاحبان ایده
بازاریابی برای محصولات
صادرات 
واردات تکنولوژی