کارخانجات

کارخانجات رکن اصلی تولید صنعتی در ایران می باشند. در این مقالات به معرفی کارخانجات موفق در زمینه صنایع مادر، صنایع تولید ماشت آلات صنعتی که  در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی، بهبود و بروزرسانی فناوری های جدید، کاهش قیمت تمام شده محصول و بهبود شرایط کارکنان خود نموده اند خواهد پرداخت.

از مدیران کارخانجات محترم دعوت به ارایه توانمندیها و پیشرفتهایشان در تمامی زمینه ها می گردد.