شرکت توربوکمپرسور نفت

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

شرکت OTC ماه پیش در گزارشی در دنیای اقتصاد ،خبر از تولید اولین توربوکمپرسورملی بعد از  اعمال تحریمها و جدایی از زیمنس تا پایان سال جاری داد.

 

TURBINE