آلمریا شهر گلخانه ها

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

mar de plastico  دریای پلاستیک

موزاییکی از پلاستیک که از فضا هم قابل دیدن می باشد.

بزرگترین مجتمع گلخانه ای جهان در آلمریا که بیش از 185 مایل مربع معادل 26،000 هکتار در جنوب شرقی اسپانیا

این مجتمع از سال 1960 شروع به تولید محصولات گلخانه ای کرده است.اولین گلخانه ی پلاستیکی در سال 1963 تاسیس شد. در سال 2012 بیش از 1.9 میلیارد یورو محصولات گلخانه ای از این متمع عظیم صادر شده است.

Almeria greenhouse