ایده سازی

بزرگترین معاملات دنیای تکنولوژی در سال2013

 

 منبع: دنیای اقتصاد

 

ورود Twitter  به بازار بورس برای اولین بار با ارزش 24 میلیارد دلار در روز اول

 

مایکروسافت، نوکیا را با قیمت 7 میلیارد دلار خرید.

 

ورود اسارت آپ  fireEye به بازار بورس برای اولین بار با ارزش 4.69 میلیارد دلار در روز اول