تاسیسات تصفیه فاضلاب

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

London sewerage

در تعریف زیرساخت یکی از تاسیسات لازم شبکه جمع اوری و تصفیه فاضلاب می باشد. لندن یکی از قدیمی ترین تونلهای شبکه ای جمع آوری فاضلاب را بین سالهای ۱۸۵۹ تا ۱۸۶۵ بعد از شیوع بیماری های واگیر عفونی ناشی از ریختن فاضلاب به رودخانه ی تیمزتوسط  مهندس عمران،سر جوزف بازلجت  با بکارگیری ۳۱۸ میلیون آجر، و سیمان پرتلند به شکل تخم مرغی  تاسیس شد.این تاسیسات جزو عجایب هفتگانه صنعتی می باشد. امروزه با استفاده از ماشینهای حفاری توتل و دیوارگذاری همزمان دیواره های بتنی پیش ساخته تونلهای عریض با سرعت هفتاد متر در روز احداث می شود.

tbm