شرکت کانادایی app technology inc

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 استارت آپ App technology Inc  مستقر در کانادا با مدیریت آقای داود پناه در زمینه آب، نمکزدایی و تهیه آب شیرین از آب دریا مشغول می باشند.رزومه این شرکت در وبسایتشان آورده شده است.این شرکت در حال حاضر پکیج های نمکزدایی با برق خورشیدی با ظرفیت 3 متر مکعب در روز را آماده ارارائه به بازار دارد که در سواحل و مصارف خانگی کارآمد به نظر میرسد.

www.apptechnology.ca

 

app technology inc