سرمایه گذاری برای تولید سلول خورشیدی

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

شرکت توسعه گران فناور جنوب به دنبال سرمایه گذار برای تولید سلول خورشیدی می باشد.

انتقال تکنولوژی از یکی از کشورهای اروپایی و انعقاد قرارداد با دولت برای فروش تضمینی سلولها و پانلها

مطالعه امکان سنجی

مطالعات پایه

مطالعات تفصیلی

خرید و مهندسی

ساخت و راه اندازی

بازاریابی

فروش

بازگشت سرمایه

میزان سرمایه گذاری خارجی

تحقیق و توسعه

ساخت مزارع خورشیدی

انتقال تکنولوژی

مشخصات فنی