شهر لنکستر کالیفرنیا "شهر مدل" برای انرژی جایگزین

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

منبع: جنرال الکتریک GE

ideaslabratory

چطور شهر لنکستر با جمیعت صدوپنحاه و هفت هزاری، با تصمیم شهردار برای ذخیره پول شهر و شروع جهشی برای ایجاد شغل به این کار مشغول شد؟

از سال 2008 میزان جرم و بیکاری به صورت بهتری کاهش یافته زمانی که آقای پاریس شهردار شده است.اما این هدف نهایی شهردار نبود: تبدیل به مدلی از تولید انرژی جدید در کشور

"ما باید قدرت حل مشکل نیاز انرژی جهان را بدون استفاده از انرژی فسیلی داشته باشیم ، بدون اضافه کردن ترکیبات کربنی به سیاره ای که دیگر توان تحملش را ندارد." این را آقای رکس پاریس ، شهردار لنکستر در کنفرانس ذخیره انرژی آمریکای شمالی به مخاطبینش گفت." ما مرکز انرژی جایگزین در دنیا هستیم که حاصل چهار سال می باشد."

سال پیش هنگامی که لنکستر شهردار شد میزان بیکاری شهر بیشتر از 15% بود

کاهش آلاینده ها و محیط زیست برای این پروژه محرک قدرتمندی بود

هماهنگ کننده ارشد امور برق لنکستر Heather Swang:

"این خیلی نوعدوستانه بود اما ما پول اجرای آن را نداریم و باید با مشارکت تجاری این پروژه را انجام دهیم"

یکی از اولین اقدامات پیشروانه در عرض شهر نصب سایبانهای خورشیدی در 5 ساختمان شهرداری در سال 2011 بود که به میزان 5000 دلار پس انداز در پایان سال داشت.سال بعد در بخش مدارس محلی تعداد 25 مدرسه ابتدایی همان سیستم های مشابه نصب شدند.تا پایان سال 2012 به میزان 350000 دلار پس اندازدر هزینه ی برق شد.

"ما با هدف پس انداز پول : تولید انرزی وخلق مسیری جدید برای شهر عمل می کنیم" به نقل از سوان" ما مجوز را از شهردار تا خلاق باشیم وچگونه انرژی نو را به طور موازی به تاسیساتمان اضافه کنیم و چکار می کنیم."

برای شهردار این بهترین ابتکاردر انتقال به مصرف انرژی و ذخیره آن درسطح شهر بود.

در دسامبر پارسال کمیته انرژی کالیفرنیا استاندارد محلی برای تهیه برق خورشیدی برای خانه های تکی به میزان متوسط یک کیلووات را تصویب کرد.

در حال حاضر لنکستر به میزان 177 وات سرانه برق خورشیدی تولید می کند در مقایسه با سرانه سن دیگو که 38 وات و سرانه سن خوزه که61 وات هست.

lancaster