طرح های با سرمایه گذاری کم

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

طرح های با سرمایه گذاری کم یکی از راه حل های موجود برای تولید اشتغال و بازدهی سریع می باشد. این گزینه برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ایران مدل مطلوبی می باشد. عدم نیاز به تمامی زیرساختها یکی از شاخصه های این طرحها می باشد.

یافتن محصولاتی که نیاز به فرآوری کمتر دارند و همچنین بازار های هدف موجود می تواند به شناسایی مناطق مطلوب جهت سرمایه گذاری کمک کند.

کارآفرینان با داشتن ایده های واقع گرایانه می توانند در این مسیر موفق تر باشند.

اقتصاد بر اساس میزان بیکاری ، تولید ناخالص ملی، میزان تولید ثروت سنجیده می شود.