تبدیل قسمتهای مرده ی دریای آرال به جنگل میتواند آنرا نجات دهد

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

زمانی دریای آرال ماهی مردم کاراکالپاق ازبکستان را تامین میکرد.اما حالا تنها ده درصد این دریا باقی مانده است.مواد شیمیایی سمی بستر دریا بیرون آمده و سلامتی انسانها را تهدید می کنند. اما درختان سیاه تاغ  میتوانند از پخش ماسه های آلوده به هوا جلوگیری کنند.متخصص جنگل اورازبای آلانظرف در گفتگو با بی بی سی می گوید" یک درخت رشد یافته میتواند ده تن خاک را تثبیت کند."