کپنهاگ شهر کربن خنثی تا دوهزار و بیست و پنج

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

کپنهاگ قرار است تا 2025 شهر کربن خنثی شود. 

این شهر با استفاده از برق مزارع بادی، دوچرخه سواری این کار را شروع کرده است.

هفتاد شهر در سراسر دنیا متعهد شده اند تا سال 2050 تکیه به سوخت‌های فسیلی را به صفر برسانند و انتشار گازهای گلخانه‌ای را پایان دهند.

اما کپنهاگ یه گام جلوتر برداشته و قصد دارد تا 7 سال به این هدف برسد. 

کپنهاگ دارای مزارع برق بادی، دوچرخه و حمل ونقل عمومی قابل اتکا می باشد. 

کپنهاگ در سال 2017 حدود 1.4 میلیون تن گاز گلخانه ای تولید کرده است که نسبت به سال 2005، حدود 40 درصد کاهش داشته است