ایزکس

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

محصول دانش بنیان ایزکس

طرح برتر خردادماه استان اصفهان

طراحی و ساخت دستگاه تطهیر اتوماتیک بیماران آدرس محل اجرای طرح:اصفهان –شهرک علمی و تحقیقاتی صفه

تلفن تماس: 09133277562