سلول خورشیدی با بازدهی 50 درصد

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

inexpensive semiconductor

آیا پانل های خورشیدی آینده می تواند ، 50 درصد از نورخورشید را به برق تبدیل کند؟. بعضی از تحقیقات اولیه نشان می دهد که بله، این امکان وجود دارد، هر چند که ممکن است تجاری سازی آن سالها به طول انجامد.

موسسه فرانهوفر آلمان برای سیستم های انرژی خورشیدی، Soitec، CEA-LETI و مرکز هلمهولتز در برلین اعلام کرد که یک رکورد جهانی جدید برای تبدیل نور آفتاب به الکتریسیته با استفاده از یک ساختار جدید سلول های خورشیدی با چهار subcellsخورشیدی دست یافته اند. پس از سه سال پژوهش، و ورود به نقشه راه در سطح کلاس جهانی، رکورد جدید بهره وری از 44.7٪ در غلظت 297خورشید اندازه گیری شد.این نشان می دهد که 44.7٪ از انرژی که در طیف های خورشیدی ، از ماوراء بنفش تا مادون قرمز ، به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.این یک قدم بزرگ به سوی کاهش بیشتر هزینه های برق خورشیدی و همچنان به هموار کردن راه به 50٪ نقشه راه بهره وری است.


این سلول های خورشیدی فتوولتائیک متمرکز (CPV)،از فن آوریی که بیش از دو برابر بازده نیروگاه های متداول در مکان های غنی از  خورشید را دارد، استفاده می کند.استفاده زمینی از به اصطلاح iii-v اتصال چندراهی سلول های خورشیدی، که در اصل از فناوری فضا آمد، به تحقق بخشیدن به راندمان بالای تبدیل نور خورشید به برق شایع شده است.در این سلول های خورشیدی چند تقاطع، چند سلول ساخته شده III-V از مواد مختلف نیمه هادی ها در بالای هر یک دیگر انباشته میشوند.زیرسلولی تک محدوده طول موج های مختلف در طیف های خورشیدی را جذب می کنند.