200milion cubic meters per year seawater desalination plant powered by solar energy پروژه آب شیرین کن با ظرفیت 200 میلیون متر مکعب در سال با انرژی خورشیدی

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

شیرین کردن آب خلیج فارس و انتقال ان به استانهای شمال غربی با استفاده از نیروگاهای خورشیدی

seawater desalination plant located in persian gulfs coast of Iran to transfer to north and northwest of Iran

ظرفیت یک میلیارد متر مکعب در سال(5 ترین)

capacity: 200 milion cubic meter per year

امکان سنجی

feasibility

برآورد هزینه

cost evaluation

مکان یابی و مسیر خط لوله

pipeline and grid location and route study

نحوه ذخیره

storage methodology

مکانهای پمپاژ

pump houses locations 

مکانهای نیروگاههای خورشیدی

solar pwer plants location study

مطالعات پایه

basic study

طراحی و مهندسی تفصیلی

detail desing and engineering

خرید و ساخت

procurement

برگشت سرمایه

capital return

استفاده از تکنیک های کم هزینه کم فشار برای اسمز معکوس

new technolgied with low pressure of revers ossmos 

یافتن متریالهای مقاوم در برابر خوردگی آب دریا

new material for corrosion resistance

بازیافت زهرآب 

brine recycle

 flow diagram

چه اتفاقی برای نمک می افتد؟

واحد نمکزدایی به طور معمول 1 کیلوگرم آب شیرین از 3 کیلوگرم آب دریا استخراج میکند.نمک استخراج شده ی محلول در آب دریا اصطلاحا تلخاب نامیده میشود. تلخاب در حد طبیعی رقیق شده و به دریا برگشت داده میشود.

آیا میتوان نمک را بازیافت کرد؟

فرآیندهای معمولی نمکزدایی چنین بازیافتی انجام نمیدهند. در حالیکه آب دریا تا 1.5 برابر تغلیظ شده است، بازیافت نمک نیاز به تغلیظ تا 10 برابر دارد. در چنین شرایطی کریستالهای اولیه نمک در تلخاب ظاهر خواهند شد. این فرآیند نیاز به انرژی فراوانی دارد و صرفه اقتصادی ندارد.امروزه در مناطق بزرگ نزدیک به سواحل آفتابی، کفه های نمکی با استفاده از برق خورشیدی بهترین روش برای تولید نمک می باشند.

آیا تاسیسات نمکزدایی آلوده کننده هستند؟

آب شیرین کن ها مقدار کمی آب شور تغلیظ شده که اصطلاحا تلخاب نامیده میشوند به دریا باز میکردانند. نمک موجود در تلخاب حدودا 60 گرم در لیتر برای آب دریا با غلظت 40 گرم درلیتر می باشد. دمای تلخاب چند درجه سانتیگراد بیشتر از آب دریا می باشد. این نمک تغلظ شده و دمای اضافی سریعا در نقطه خروج از بین میرود.

آب دریا در ورودی تاسیسات آب شیرین کن کلر زنی میشود تا از رشد جلبک دریایی و صدف درون لوله کشی ها جلوگیری شود.

مواد افزودنی ضد کف و ضد فلس به صورت تزریقی به آب دریا افزوده میشوند.دوز تزریقی در محدوده چند گرم در تن می باشد.به خاطر واکنش درون تاسیسات و مقدار رقیق بودنشان امکان آلودگی در خروجی تاسیسات وجود ندارد.

واحدهای آب شیرین کن اغلب در مناطق که از نظر زیست محیطی مراقبت میشوند ایجاد میگردند و مشکلات کمی ایجاد مینمایند.

بدین ترتیب، واحد آب شیرین کن هیچ مواد زاید به محیط زیست برنمیگرداند. هرچند این تاسیسات میتواند به واحدهای بویلر نیروگاهی متصل شود. زواید این کارخانجات با استانداردهای زیست محیطی کنترل میشود.

این واحد های ترکیبی بهترین کارایی را دارند و کمترین صدمات را به محیط زیست میرسانند.

آیا آب نمکزدایی شده آشامیدنی می باشد؟

نمکزدایی به روش حرارتی آب مقطر تولید میکند، که کاملا خالص می باشد.در حالیکه آب دریا داری 40 کیلوگرم نمک در هر تن می باشد حال آنکه آب مقطر چند گرم در تن نمک دارد.این اب برای اشامیدن توصیه نمیشود هرچند خوردن یک لیوان آن صدمه ای نخواهد رساند.مشکل نگهداری و محافظت از این آب در مقابل اسیدی شدن، افزایش خورندگی و قابلیت زیاد آلود ه شدن می باشد.

چه کسانی تاسیسات آب شیرین کن میخرند؟

بزرگترین مشتریان در خاورمیانه می باشند.این منطقه دارای بیش از نصف تاسیسات نمکزدایی دنیا می باشد، بعد ازآن آمریکا 15%، اروپا و آسیا 10% و آفریقا 6%.

در کنار اینها، شرکتهای بزرگ نفت و پتروشیمی مشتریان اصلی جهت تهیه آب قابل اعتماد برای کارخانجاتشان می باشد.

برای چه نمکزدایی؟

نمکزدایی در صنایع، مصرف انسانها و کشاورزی استفاده میشود.پالایشگاهها و پتروشیمی ها نیاز به آب خالص جهت نیازهای بویلرها دارند. یک سوم تاسیسات آب شیرین کن برای این صنایع تاسیس شده است. 60% تاسیسات برای مصارف آشامیدنی و بهداشتی انسانی تاسیس شده است.این آب ها قابل اعتماد جهت توسعه پایدار توسعه در یک منطقه می باشند.

استفاده برای مصارف کشاورزی در رده دوم قرار دارد. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، آب شیرین کنها برای مصارف انسانی تاسیس میشوند، سپس بعد از تصفیه در آبیاری استفاده میشوند.

آب شیرین شده چقد هزینه دارد؟

هزینه آب خروجی از تاسیسات آب شیرین کن از نقطه ای به نقطه دیگر متفاوت می باشد.این به هزینه انرژی، ظرفیت تاسیسات،دوره استهلاک، الگوی تولید(سالیانه یا فصلی) بستگی دارد.طبق محاسبات سرانگشتی تاسیسات عظیم واقع در اروپا با الگوی تولید سالیانه هزینه ای حدود 1 یورو به ازای هر متر مکعب آب دارد. این هزینه برای تاسیسات کوچکتر میتواند هزینه ای 3 تا 5 برابر بیشتر داشته باشد.

آب دریا یا آب شور؟

آب شور همیشه یکسان نمی باشد. بسته به جایی که از ان می آید آب سرد یا گرم اقیانوس، دریاهای آزاد یا بسته، میزان نمک آن متغیر می باشد.در زیر مقاسیه کوتاهی بین این ابها را ببینید:

  • آب لب شور: 0.5 تا 3 گرم در لیتر
  • آب دریا شمال نزدیک خلیج: 21 گرم در لیتر
  • اقیانوس اطلس: 38 گرم در لیتر
  • دریای مدیترانه: 38 گرم در لیتر
  • خلیج فارس:  40 تا 50 گرم در لیتر
  • دریای میت: 300 گرم در لیتر

 یکی از اصلی ترین عوامل موثر بر قیمت آب شیرین تولیدی در تاسیسات نمکزدایی میزان انرژی مصرفی می باشد.به طور میانگین در روش اسمز معکوس 3 تا 10 کیلو وات ساعت برای تولید 1 متر مکعب آب شیرین از آب دریا لازم می باشد.عامل دیگر هزینه ، عوامل ثابت می باشند که بستگی به مکان احداٍ تاسیسات آب شیرین کن،و نوع تکنولوزی بکار گرفته شده دارد.بخش اصلی انرژی صرف بکارگیری پمپ ها برای تغذیه آب ورودی با فشار بالا می باشد.فشار عملیاتی پمپ ها بسته به شوری آب دریا می تواند 15 تا 30 بار برای آب لب شور، و 55 تا 70 بار برای آب دریا می باشد.با استخراج آب شیرین از آب دریا نمک تغلیظ شده پشت غشا ها افزایش پیدا میکند و میتواند باعث رسوب در آنها شود بنابراین بهترین میزان آب شیرین استخراج شدخ باید بین 25% تا 45% آب ورودی باشد. در این حالت از بهره برداری میزان انرژی مصرفی 25% افزایش می یابد که باعث افزایش 11 درصدی کل هزینه ها میشود.

نقشه زیر مسیرهای خطوط لوله گاز سرتاسری ایران را نشان میدهد.

gas pipeline