پارس جنوبی

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

بزرگترین میدان گازی جهان

 

میدان گازی پارس جنوبی، )در قطر: گنبد شمالی) بزرگترین میدان گازیجهان است، که در خلیج فارس و در آبهای سرزمینی ایران و قطرواقع شده‌است. این میدان گازی بین ایران و قطر مشترک بوده و در کشور قطر، میدان گازی گنبد شمالی نام دارد. ایران و قطر از ابتدای برداشت از این میدان مشترک همواره در رقابت برای برتری در بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی این میدان بودند.

در پاییز سال ۱۳۹۱ ایران در حال برداشت روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب از ذخایر این میدان بوده، که ۷۰ میلیون مترمکعب کمتر از شریک خود، در این میدان برداشت می‌کند.

 

SOUTH PARS