شهرک های صنعتی

معرفی شهرکهای صنعتی مناطق محروم و کمتر رشد یافته می تواند سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری بیشتر در این مناطق سوق دهد.

دره سیلیکون ایرانی طی دوفازازبرنامه های پنج ساله عمومی کشور راه اندازی و به عنوان نماد فناوری ایران درجهان شناخته خواهد شد.

در این شهرک سازگار با محیط زیست، شرکتهای بزرگ و کوچک در زمینه های مختلف کارآفرینی نوآورانه ، از رباتهای پیشرفته با کاربردهای مختف در صنایع مختلف، تا صتایع نیمه هادی ها، سلولهای خورشیدی با ایجاد زیرساختهای نوین از جمله تامین انرژی شرکتها با استفاده از انرژیهای نو ، استفاده از پهبادها در حمل ونقل کالاهای سفارشی ر داخل شهرک، تولید مواد سازگار با محیط زیست و... خواهد بود.

indusrial areas

زیر مجموعه ها